Fixtures counts before starting time

2 games

2 wins

Volga Ulyanovsk

0 draws

0 wins

Tyumen

Community pronostic

Your Pronostic
Volga Ulyanovsk
1
N
2
Tyumen

1

7 - 25.9%

N

12 - 44.4%

2

8 - 29.6%

Chat room live

Timeline

84 '
V. Grab
Sergey Morozov
80 '
A. Tsygantsov
76 '
B. Vashchenko
73 '
61 '
E. Ushakov
25 '
D. Karpov
Dmitri Rakhmanov
16 '
13 '
A. Kuksin